Participatiewebsite Zuidoostrand

Ontwikkelaars Amvest en Heijmans zijn van plan om op de Zuidoostrand in Driehuis woningen te realiseren. Om omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden en te betrekken bij de uitwerking van het plan is een participatietraject gestart. Via deze website en de nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen.

Terugblik bijeenkomsten

Na de startbijeenkomst en de themasessies van vorig jaar, is het projectteam aan de slag gegaan met een plan voor woningen op deze locatie. Op 16 en 21 maart 2023 is het (schets)plan gepresenteerd aan de buurt. De getoonde panelen vindt u hier en het verslag van deze avond hier

Actueel

10 november 2023
Start archeologische werkzaamheden

Om (meer) informatie te krijgen over de archeologische waarden in het plangebied, voeren wij vanaf maandag 20 november een archeologisch veldonderzoek uit op de Zuidoostrand. Dit onderzoek duurt circa een week.

Wat houden de werkzaamheden in?

  • De werkzaamheden vinden overdag plaats en worden uitgevoerd door het bedrijf Econsultancy.
  • Een graafmachine gaat op 23 plekken op het terrein zogeheten proefsleuven graven van 25 bij 4 meter. De bodem wordt voorzichtig en laag voor laag afgeschaafd tot het niveau waarop sporen of vondsten zichtbaar kunnen worden.

Wat kunt u merken van de werkzaamheden?

  • Voor het onderzoek zijn drie personeelsbussen en een graafmachine nodig. De graafmachine wordt op maandag 20 november tussen 07.30 en 08.30 uur via de hoofdingang (Lodewijk van Deyssellaan, nabij Huis ter Hagen) op het terrein geplaatst. De kraan wordt van de dieplader gereden en achter de hekken op het terrein geplaatst. Tijdens het plaatsen van de kraan is de weg voor korte tijd beperkt toegankelijk.
  • De kraan zal hierna niet meer op de openbare weg komen. De dieplader wordt op een geschikte locatie geparkeerd.
  • Direct omwonenden kunnen enig geluidshinder ervaren tijdens de werkzaamheden.

Tijdelijke afsluiting Zuidoostrand

Om de veiligheid te waarborgen zijn we genoodzaakt om de Zuidoostrand tijdens de werkzaamheden tijdelijk af te sluiten voor wandelaars en andere gebruikers. We begrijpen dat dit vervelend is. 

Hekken plaatsen
Voordat de werkzaamheden van start gaan, plaatst leverancier Heras hekken bij de 7 ingangen van het terrein (zie de foto hieronder: in blauw staan de hekken weergegeven). De hekken worden geplaatst op woensdag 15 november 2023 vanaf 07.30 uur. De projectcoördinator Openbare Ruimte van Heijmans is aanwezig om Heras te begeleiden. 

Openstellen terrein
We kunnen de locatie Zuidoostrand weer openstellen als het veilig is. Dit kunnen wij pas beoordelen na afloop van de werkzaamheden, als de proefsleuven weer opgevuld zijn met grond en het archeologisch onderzoek is afgerond. Zodra hierover meer bekend is, brengen wij u op de hoogte.

ZO samen verder

Het participatietraject

September 2023

Schetsontwerp stedenbouwkundig plan

Op 18 juli jl. heeft het College van B en W het schetsontwerp stedenbouwkundig plan en het participatiedocument ‘Zuidoostrand Driehuis’ behandeld en besloten de stukken aan te bieden aan de gemeenteraad. Het voorgelegde schetsontwerp stedenbouwkundig plan bevat het woningbouwprogramma, de ruimtelijke uitwerking voor het plangebied en de participatiedocumenten.

Vervolg

Donderdag 14 september vergadert de gemeenteraad over het schetsontwerp stedenbouwkundig plan en het participatiedocument. De agenda en betreffende stukken vindt u hier. De sessie is online te volgen via deze link (behandeling Zuidoostrand start om 21.30 uur). Als de gemeenteraad aan het eind van deze sessie bepaalt dat de stukken besluitrijp zijn, dan volgt donderdag 28 september het besluit of de stukken worden vastgesteld.

Als de gemeenteraad de stukken donderdag 28 september vaststelt, start een nieuwe fase in de planontwikkeling. Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp en de ruimtelijke procedure wordt opgestart. Dit houdt in dat er onderzoeken worden uitgevoerd die nodig zijn voor een bestemmingswijziging onder de Omgevingswet. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden verwerkt in het verdere ontwerp.

Na de ruimtelijke procedure volgt de bouwvergunningsaanvraag. In deze periode is er voor omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Realisatie volgt naar verwachting in 2025.

Werkgroep

Een eerste kennismaking met de werkgroep vond maandag 28 augustus plaats (zie verslag en presentatie hieronder). In de werkgroep zitten vertegenwoordigers vanuit Wijkcomité Driehuis, Serviceflat De Luchte, Hageveld en bewoners van de Lodewijk van Deyssellaan en de Van Lenneplaan. Het is de bedoeling dat we in twee tot drie sessies de inrichting van de openbare ruimte samen verder uitwerken. Van het resultaat houden wij u op de hoogte via deze website en de nieuwsbrief. 

Juli 2023
Aangepast schetsontwerp

De afgelopen periode heeft het projectteam het concept schetsontwerp gepresenteerd aan de provincie (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling). De adviescommissie (ARO) gaf drie aandachtspunten mee: klap de twee appartementengebouwen open aan de oostzijde, werk de ecologische zone aan het spoor uit en zorg voor een open verbinding tussen de oost- en westzijde.

Schetsontwerp

Nog niet vastgesteld door de raad.

Open verbinding en meer ruimte
In het aangepaste schetsontwerp is te zien dat de appartementengebouwen anders gesitueerd zijn (rechst op de afbeelding). Hierdoor is er meer ruimte tussen de gebouwen ontstaan. Ook is de aangepaste verbinding tussen oost en west te zien.

Ecologische zone
Met het ontwerp van de projectlocatie wordt de verbinding tussen de omliggende landgoed- en duinlandschappen versterkt. De verbinding maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en wordt ingericht met een ecologische zone aan de zuidzijde van het perceel. Binnen de inrichting van deze zone zal rekening worden gehouden met het leefgebied voor verschillende diersoorten als boommarter, Noordse woelmuis, vleermuizen, waterspitsmuis, kleine marterachtigen, egel, diverse amfibieën en algemene moeras-, riet-, bos- en struweelvogels.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u aandachtspunten of wensen t.a.v. de ontwikkeling meegeven aan het team? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk te beantwoorden.

ZO op de hoogte

Schrijf je in en blijf op de hoogte

Invalid Input
Invalid Input

Over de nieuwsbrief

Alle communicatie rondom dit project zal via de website en nieuwsbrief plaatsvinden. 

Nieuwsbrieven (archief)