Skip to main content

Participatiewebsite Zuidoostrand

Ontwikkelaars Amvest en Heijmans zijn van plan om op de Zuidoostrand in Driehuis woningen te realiseren. Om omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden en te betrekken bij de uitwerking van het plan is een participatietraject gestart. Via deze website en de nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen. 

Werkzaamheden archeologisch onderzoek mei 2024

In november 2023 is er een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op de Zuidoostrand. Hieruit bleek dat vervolgonderzoek nodig is. Op maandag 13 mei start het bedrijf Econsultancy met de voorbereidingen. Het onderzoek zelf start woensdag 15 mei en duurt naar verwachting een kleine week. Sinds het onderzoek in november is de Zuidoostrand afgesloten met hekken. We kunnen de locatie Zuidoostrand weer openstellen als het veilig is. Dit kunnen wij pas beoordelen als het archeologisch onderzoek helemaal is afgerond. Zodra hierover meer bekend is, brengen wij u op de hoogte via de digitale nieuwsbrief.

Stand van zaken 

Op dit moment zijn wij bezig met de uitwerking van het stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp voor de Zuidoostrand. In mei vindt er een sessie plaats met het projectteam en de klankbordgroep waarin we het gaan hebben over de inrichting van de openbare ruimte en het groen in het plangebied. 

ZO samen verder

Het participatietraject

Terugblik bijeenkomsten

Na de startbijeenkomst en de themasessies in 2022, is het projectteam aan de slag gegaan met een plan voor woningen op deze locatie. Op 16 en 21 maart 2023 is het (schets)plan gepresenteerd aan de buurt. De getoonde panelen vindt u hier en het verslag van deze avond hier

Klankbordgroep

Een eerste kennismaking met de klankbordgroep vond maandag 28 augustus 2023 plaats (zie verslag en presentatie hieronder). In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers vanuit Wijkcomité Driehuis, Serviceflat De Luchte, Hageveld en bewoners van de Lodewijk van Deyssellaan en de Van Lenneplaan. In november 2023 vond er een tweede overleg plaats met de klankbordgroep. In dit overleg hebben we het gehad over mogelijke routes voor het bouwverkeer en veiligheid. De getoonde presentatie vindt u hier en het verslag van de klankbordgroep hier. Het overleg krijgt op een later moment een vervolg. In mei vindt er een sessie plaats over de inrichting van de openbare ruimte en het groen in het plangebied. Dan zal ook terugkoppeling worden gegeven over de gekozen bouwroute tijdens de bouw van de woningen. Het verslag van deze sessie plaatsen we op de website.

Juli 2023
Aangepast schetsontwerp

De afgelopen periode heeft het projectteam het concept schetsontwerp gepresenteerd aan de provincie (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling). De adviescommissie (ARO) gaf drie aandachtspunten mee: klap de twee appartementengebouwen open aan de oostzijde, werk de ecologische zone aan het spoor uit en zorg voor een open verbinding tussen de oost- en westzijde.

Schetsontwerp

Nog niet vastgesteld door de raad.

Open verbinding en meer ruimte
In het aangepaste schetsontwerp is te zien dat de appartementengebouwen anders gesitueerd zijn (rechst op de afbeelding). Hierdoor is er meer ruimte tussen de gebouwen ontstaan. Ook is de aangepaste verbinding tussen oost en west te zien.

Ecologische zone
Met het ontwerp van de projectlocatie wordt de verbinding tussen de omliggende landgoed- en duinlandschappen versterkt. De verbinding maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en wordt ingericht met een ecologische zone aan de zuidzijde van het perceel. Binnen de inrichting van deze zone zal rekening worden gehouden met het leefgebied voor verschillende diersoorten als boommarter, Noordse woelmuis, vleermuizen, waterspitsmuis, kleine marterachtigen, egel, diverse amfibieën en algemene moeras-, riet-, bos- en struweelvogels.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u aandachtspunten of wensen t.a.v. de ontwikkeling meegeven aan het team? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk te beantwoorden.

ZO op de hoogte

Schrijf je in en blijf op de hoogte

Invalid Input
Invalid Input

Over de nieuwsbrief

Alle communicatie rondom dit project zal via de website en nieuwsbrief plaatsvinden. 

Nieuwsbrieven (archief)